Lindholm-center truet af lukning

Mørke skyer samler sig over DTU Veterinærinstituts forskningscenter på Lindholm i Stege Bugt på Møn. Manglende udsigt til statslige midler betød forleden, at stedets 80 medarbejdere fik at vide, at deres arbejdsplads måske skal flyttes.

– Mange års anstrengt økonomi har gjort det svært at få tingene til at hænge sammen. Derfor har vi igangsat en proces, hvor vi ud fra økonomiske overvejelser kigger på de muligheder, vi har, forklarer Kristian Møller, direktør for DTU Veterinærinstitut med ansvar for instituttets tre afdelinger i København, Århus og på Lindholm.

Fra bølger til asfalt

En flytning er endnu ikke vedtaget, men at dømme ud fra Kristian Møllers udsagn er det sandsynligt, at medarbejderne fremover skal indstille sig på at udskifte den daglige sejltur over Stege Bugt med asfalt.

– Det er for dyrt at være på en ø. Der er betydelige økonomiske gevinster ved at flytte aktiviteterne, forklarer Kristian Møller og fortsætter:

– Det er ikke et krav, at vi skal være på en ø. Det troede man engang, men der er flere vellykkede eksempler på forskningscentre på fastland.

Spildte penge

Det er ellers kun tre år siden, at forskningscentret blev udvidet med en ny bygning til 60 millioner statskroner. I det hele taget er der under skiftende kommandoer gennem årene puttet mange penge i bygningerne på Lindholm, men ifølge Kristian Møller retfærdiggør det ikke i sig selv en videreudnyttelse af stedet.

– Den nye bygning udgør kun mellem 10 og 13 procent af den samlede bygningsmasse. Resten er ældre bygninger – nogle helt tilbage fra 1928, og der venter betydelige investeringer forude, konstaterer Kristian Møller, der betegner byggeriet som gammelt med mange knopskydninger og utidssvarende energianlæg.

Mund- og klovsyge

Lindholm er først og fremmest kendt for sin indsats i bekæmpelsen af den frygtede kvægsygdom mund- og klovsyge. Tidligere var det vigtigt, at denne virus blev isoleret og derfor var centret henlagt til øen midt i Stege Bugt, så langt væk fra omgivdelserne, at virussen ikke kunne spredes via luften. Det er dog ikke længere nødvendigt.

Midt i april skal der træffes en principbeslutning om, hvorvidt aktiviteterne skal flyttes, og først til september kan eventuelle nye lokaliteter være udpeget.

En eventuel fraflytning er foreløbig fastsat til tidligst at kunne påbegyndes i 2013.