Laangsomme SKAT bryder loven

Serveretten ligger hos Skattestyrelsen - nu på femte år. Pressefoto
Serveretten ligger hos Skattestyrelsen – nu på femte år. Pressefoto

Offentlige instanser har under normale omstændigheder syv dage til at behandle en klage. Det står i offentlighedsloven.

Men i to tilfælde i denne sag har Skattestyrelsen forhalet sagsbehandlingen.

Første gang var, da Skattestyrelsen 22/11 2018 afslog at give Sjællandske aktindsigt i Festugens skattesag.

Sjællandske klagede prompte til Skatteankestyrelsen, men en sådan klage skal gå gennem Skattestyrelsen. Vi sender »hele sagen videre til behandling hos Skatteankestyrelsen. Det gør vi senest syv arbejdsdage efter, at vi har fået din klage«, skrev styrelsen tilbage, og det er i overensstemmelse med loven.

Det gjorde de bare ikke. Først 8/2 2019 sendte de klagen videre til Skatteankestyrelsen. Det tog med andre ord over to måneder.

Rap over fingrene

Næste gang, Skattestyrelsen forhalede sagen, var efter Ombudsmanden blev involveret.

Styrelsen skulle endnu engang tage stilling til sagen, og via Skatteankestyrelsen blev den sendt til Skattestyrelsen med nye oplysninger.

21/11 2019 fik Skattestyrelsen brevet, men først 20/1 2020 svarede styrelsen. Det tog Skattestyrelsen to måneder.

Det kritiserer Skatteankestyrelsen i sit brev til Sjællandske 25/2 2020. Der står i brevet:

»Skatteankestyrelsen kan således konstatere, at Skattestyrelsen ikke har overholdt fristen for behandling af aktindsigtsanmodninger i offentlighedslovens § 36, stk. 2.«

Det siger loven

»Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. en anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.«