Kystsikring af havn udskudt et år

Kommunen mangler penge, og en udsættelse sparer kommunen for 10 millioner kr. i 2023.

Kystsikring af havn udskudt et år

Skitse af Foreningshavnen i Præst- Sejlklubben får klubhus nederst til venstre.

Foto: Maria Schmidt Hansen

Den længe ventede og omfattende bygning af Foreningshavnen i Præstø bliver udskudt et år. På mødet i Kommunalbestyrelsen i Vordingborg onsdag vedtog politikerne et forslag fra administrationen om at skubbe nogle af anlægsudgifterne fra 2023 til 2024, og her blev bl.a. Foreningshavnen sorteper.

Alligevel ser sejlklubben positivt på sagen. Klubbens formand Per Vesterholm roser samarbejdet med Vordingborg Kommune, og især centerchef Anja Valhøj får pæne ord med på vejen.

– Vi har et godt samarbejde med kommunen, og Anja Valhøj har været meget åben over for os. Klubhuset bliver til glæde for byen de næste 50 år, og det vælger jeg at se positivt på, kommenterer Per Vesterholm udskydelsen.

Højde

Som en del af planerne om Foreningshavnen skal Præstø Sejlklub have nyt klubhus. Det kommer højt op for at undgå oversvømmelse, men det vil det gøre uanset om kystsikringen bliver til noget eller ej, påpeger formanden.

I lokalplanen, som blev vedtaget i 2020, står der, at “Ubebygget areal med undtagelse af arealet nord for byggefelt 2 skal hæves til kote +2.0”.

Soklen til klubhuset skal op til to meter, og gulvet til 2,50 meter. Dermed kommer klubhuset til at være næsten i niveau med vejen, fortæller Per Vesterholm.

Kystsikringen vil derimod ikke blive helt oppe i kote 2.0 som oprindeligt planlagt, men i kote 1,4.

Foreningens havnen vil blive oversømmet fra tid til anden. Ved sidste oversvømmelse gik vandet op til 1,65 meter. Men det nye klubhus kommer under alle omstændigheder til at ligge så højt, at vandet ikke kommer helt derop, mener han.

Riget fattes penge

Kommunalbestyrelsen har skubbet en anlægsudgift på 10 mill. kr. til næste år. Men der står stadig 300.000 kr. på budgettet for 2023.

Det er penge, der går til planlægning, og de skal falde uanset.