Kunstnerisk havneslot ét skridt tættere på realisering

Selvom der nu kun mangler kommunalbestyrelsens godkendelse af lokalplanen for det kunstneriske havneslot på Stege Havn, har Steffen Steffensen fra Liselund Fontænen intet bud på, hvornår værket kan stå færdigt.

Havneslot godkendt i udvalg

I nogle af de få høringssvar er der udtrykt bekymring for at kunstværket Havneslottet vil blive for dominerende på havnen i Stege, men administrationen - og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget - mener, at den åbne konstruktion bestående af stålbjælker vil modvirke dette problem. Illustration: Gijs Van Vaerenbergh

Efter hvad der i erhvervsmanden Steffen Steffensens øjne har været en særdeles langtrukken proces, er projektet med opførelsen af en kunstnerisk version af det gamle Havneslottet på Stege Havn nu nået et vigtigt skridt videre mod en realisering.

Værket, der skal opføres af Liselund Fontænen, som Steffen Steffensen står i spidsen for, fik nemlig i sidste uge godkendt lokalplanen i Klima- og Teknikudvalget, og nu mangler derfor kun kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse, før i hvert fald den politiske del af processen er overstået.

Alligevel kan Steffen Steffensen endnu ikke give et bud på, hvornår arbejdet på havnen begynder, og heller ikke hvornår værket kan forventes at stå færdigt.

Da Steffen Steffensen præsenterede projektet for rundt regnet et år siden, var planen ellers, at værket skulle indvies i forbindelse med Færgen Møns 125 års jubilæum i år, men sagsbehandlingen har altså trukket ud – og meget mangler stadig at blive planlagt, selvom den politiske godkendelse nu er lige oppe over.

– Jeg har jo ventet på at få det endelige grønne lys, og mangler stadig at få byggetilladelse. Når den er kommet på plads, skal vi så i gang med at få 1000 detaljer på plads i konstruktionen, siger Steffen Steffensen om kunstværket, der bliver en 1-til-1 gengivelse af det gamle ikoniske havneslot, men opført i en åben konstruktion af stålbjælker.

Når detaljerne er ved at være på plads, skal der ydermere findes entreprenører, der kan udføre arbejdet. Det gælder i første omgang smede- og maskinværksteder, der kan producere stålbjælkerne, inden de bringes til Stege til samling på havnen.

Denne del af arbejdet forventer Steffen Steffensen ikke kan udføres af lokale virksomheder, men han påpeger, at der vil kunne bruges lokal arbejdskraft til andre dele af projektet, herunder fundamentet på havnen, hvor der skal bores stålbjælker ned i havbunden under molen, så konstruktionen ikke kommer til at hvile på selve molen men på havbunden i stedet for.

Der skal også findes entreprenører til eksempelvis at trække strøm til værket, så det kan bruges til diverse arrangementer på havnen.

– Jeg kan ikke sige endnu, hvornår der kommer til at ske noget på havnen, for jeg har ikke villet kontrahere med nogen, før tilladelserne var på plads, siger Steffen Steffensen.

Værket må ifølge lokalplanen have en maksimal højde på 17,30 meter målt fra bunden op til toppen af tårnet på Havneslottet, og 28 gange 18 meter i længde og bredde. Dimensionerne er da også noget af det, der har været mål for bekymring i et par af de relativt få høringssvar, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Her har kun seks borgere/foreninger reageret, og nogle stykker af dem mener, at værket simpelthen vil være for dominerende og uegnet for havnefronten i Stege.

Disse svar er dog blevet affejet af administrationen, der mener, at den åbne konstruktion gør, at værket ikke vil “fylde” så meget, som folk frygter.

Det var et enigt udvalg, der sagde ja til at anbefale lokalplanen videre til kommunalbestyrelsen, og dermed er der ingen grund til at tro, at den endelige vedtagelse bliver andet og mere end en formalitet.

Det glæder Steffen Steffensen, som dog undervejs har været, og stadig er, temmelig rystet over, hvor lang tid det har taget at komme så vidt.

– Jeg glæder mig meget, til vi kan komme i gang med at bygge, men jeg er på det hold, der synes, at vi i vores samfund har et enormt problem med, at der bliver brugt så mange kræfter og ressourcer på noget, der læner sig op at pseudoarbejde, siger han om processen.

I nogle af de få høringssvar er der udtrykt bekymring for at kunstværket Havneslottet vil blive for dominerende på havnen i Stege, men administrationen – og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget – mener, at den åbne konstruktion bestående af stålbjælker vil modvirke dette problem. Illustration: Gijs Van Vaerenbergh