Kraftig regn går ud over badevandskvaliteten

Foto: Lene C. Egeberg