Kapel gemmer på flere hemmeligheder end først antaget

Stege Kirke håber at få lov til at restaurere Hages Kapel – og finde ud af, om der ligger nogen begravet under gulvet.

Hvem ligger mon under gulvet

Englen her er kommet frem i lyset efter konservatorens besøg, og det er blandt andet den, der ønskes restaureret. Konservatoren har også opdaget, at der på et senere tidspunkt flere steder er blevet malet nogle palmeblade. Dem vil man gerne have dækket over, så restaureringen kommer så tæt på det oprindelige som muligt. Foto: Lene C. Egeberg