I sidste øjeblik: Minister siger nej

I sidste øjeblik: Minister siger nej

I sidste øjeblik: Minister siger nej

Foto: Lene C. Egeberg

I allersidste øjeblik har indenrigs- og boligministeriet stukket en kraftig kæp i hjulet på planerne om at anlægge en bocartbane – altså en bane til el-drevne gokarts – på arealet ved siden af genbrugspladsen på Møn. Det sker med den begrundelse, at området ligger indenfor kystnærhedszonen på tre kilometer, fremgår det er et brev underskrevet af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, der også henviser til planlovens bestemmelser om nationale interesser. Det er dem, der blandt andet foreskriver, at nye anlæg ikke kan komme på tale udenfor allerede udpegede udviklingsområder, med mindre der findes en særlig »der inden for kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne kun kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering«.