Hvor bliver køreprøverne af

Foto: Jonathan Lilmoës