Hvem skal bestyre 50 millioner kroner

Foto: THOMAS OLSEN, Poul Poulsen

De 27 sogne i Stege-Vordingborg Provsti, det vil sige i Vordingborg Kommune, skal til efteråret have nyvalg til de 21 menighedsråd, og traditionen for fredsvalg kan blive brudt i år, hvor der er bebudet en ny liste i Stege.

Det vil i givet fald være første gang i provst Mette Magnussons embedsperiode, der bliver kampvalg om pladserne i menighedsrådene, der ellers administrerer en stor sum penge. På årsbasis er der cirka 50 millioner kroner til rådighed.

– Der har ikke været kampvalg i min tid, forklarer Mette Magnusson, sognepræst i Køng-Svinø og provst for hele provstiet gennem de seneste ni år.

– Jeg har læst, at der er bebudet en alternativ liste i Stege, andet ved jeg ikke, siger hun.

Langt de fleste sogne klarer processen ved kun at stille en liste op. De 21 menighedsråd kalder alle til informationsmøder 13. september, og 14 dage senere, 27. september klokken 19, er sidste frist for at indlevere kandidatlister til et eventuelt kampvalg.

I nogle sogne i større byer, har der været tradition for at opstille partilister, hvor blandt andet socialdemokrater er gået samlet til valg, men det er ikke sædvane i Vordingborg.

Stemmeprocenten ved seneste valg, i 2012, var på landsplan nede på cirka 14 i de forholdsvist få sogne, hvor der var kampvalg.

Det handler ellers om Folkekirken og om mange millioner.

I Vordingborg Kommune andrager kirkeskatten cirka 57 millioner kroner, hvoraf menighedsrådene i samarbejde og sammen med provstiet styrer de 50 millioner kroner. De syv millioner kroner går til kirkeministeriet, der sammen med statskassen aflønner præsterne.

Kirkeskatten går også til at vedligeholde de mange middelalderkirker i kommunen. Budgettet for 2017 er netop fastsat, og en af de store opgaver der er et løft af Kalvehave Kirke, et arbejde til cirka fem millioner kroner.

De nye menighedsråd skal træde sammen ved kirkeårets begyndelse, første søndag i advent. I år er det 27. november.