Hvad skal der ske med Lindholm

Politik: Lindholm forventes at blive sat til salg i løbet af året. Skribent og naturekspert Ivan Ingemansen har tidligere besøgt øen, der latent er i spil som udrejsecenter for udviste asylansøgere.

Blå blok på Christiansborg fokuserer ensporet på Lindholm som udrejsecenter for udviste kriminelle asylansøgere, mener Socialdemokratiets Brian Bressendorff. Han ser hellere, at personer, der kommer til Danmark og søger asyl, skal overføres til et modtagecenter i et partnerland uden for Europa. Foto: Klima-, energi- og forsyningsministeriet.

Lad os begynde med en række fakta. Første gang øen omtales er i 1200-tallet, hvor den er nævnt som ”holmen med lindetræer“. Indtil 1925 var den på private hænder, men blev da solgt til den danske stat, som oprettede en forskningsstation på øen for at hindre smittespredning. Her blev der forsket i sygdomme, der kunne være til fare for husdyrproduktionen i Danmark. Det gjaldt først og fremmest for mund- og klovsyge, svineinfluenza, rabies med videre.