Havnene slipper for vennerne

Idéen om at samle alle de aktive frivillige i én fælles forening er skrevet ud af den nye havnestrategi.

Havnene slipper for vennerne

På havnen i Kalvehave er de frivillige allerede gode til at lave events på kryds og tværs, som her ved grundlovsdag-festen på havnen. Derfor har man heller ikke ønsket at få endnu en forening på havnen. Foto: Lars Christensen

Foto: Lars Christensen

En unødig komplikation af samarbejdet mellem kommunen og havnens brugere, der i værste fald kunne være altødelæggende for det frivillige arbejde rundt om på havnene.

Der er ikke blevet lagt fingre imellem i de mange høringssvar, der kom ind til den netop godkende strategi for kommunens lystbådehavne. Havnestrategien favner mange forskellige tiltag på havnene, men det er især én af idéerne, der har været genstand for utilfredshed hos mange rundt om på havnene.

Kommunen lagde op til, at der på alle kommunens havne skulle skabes en forening kaldet “Havnens Venner”, så man kunne samle alle de aktive frivillige i én fælles forening. Fordelen skulle være, at man nemmere ville kunne samle de frivillige kræfter om at skabe events og løse praktiske opgaver i dagligdagen. Et arbejde, der i dag foregår på kryds og tværs af havnens eksisterende foreninger og som er afhængig af, at de forskellige foreninger kan og vil samarbejde. Med den nye forening ville man også kunne rumme de brugere af havnene, der ikke er medlem af en af de eksisterende foreninger, men som stadig gerne vil deltage aktivt i havnens udvikling.

Venner blev misforstået

Men idéen med Havnens Venner har slet ikke fået den forventede modtagelse hos de frivillige, og derfor er idéen heller ikke nogen steder at finde i den færdige strategi, der blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge.

– Vi har lyttet til høringssvarene, og der har ikke været interesse for det, forklarer borgmester Mikael Smed, der egentlig selv synes, at Havnens Venner er en god idé.

– Der opstod nogle misforståelser, da idéen skulle præsenteres. Det er ikke blevet forklaret godt nok, hvad fordelen er. Det har aldrig været tanken, at det bare skulle være et ekstra organ ude på havnene, og der er ingen idé i, at havnene bare laver en ny forening for syns skyld, forklarer borgmesteren.

Sammen meldingen lyder fra Anders J. Andersen (S), formand for udvalget.

– Det var egentlig tænkt i bedste mening, men det blev slet ikke modtaget sådan, og så får de da lov til at slippe, forklarer formanden.

Fjernede tidsel

At Havnens Venner har vejet tungt i debatten om den nye havnestrategi kan også næstformand i Klima- og Teknikudvalget, Ronni B. Lykkehus fra Venstre, skrive under på. Hans parti valgte i efteråret ikke at stemme for, da havnestrategien skulle sendes i høring. Man var uenig i, at havnene stadig skulle organiseres under kommunen i stedet for at blive sat fri fra det kommunale “bøvl”. Derfor blev Ronni B. Lykkehus også noget overrasket, da strategien først kom i høring.

– Til min stille undren hørte jeg ikke de forskellige interessenter være skeptiske overfor den nye organisering i samme omfang som Venstre og jeg selv. Man havde faktisk mest fokus på forslaget om at oprette Havnens Venner, som vistnok ingen synes var en god idé, fortalte Ronni B. Lykkehus i sin tale til kommunalbestyrelsesmødet.

– Da den tidsel var fjernet, fandt man ret hurtigt nogenlunde fælles fodslag (…) Derfor stiller Venstre sig selvfølgelig heller ikke over i hjørnet og siger nej nu. Vi tager medansvar for denne strategi, lød det fra Venstre-manden.

På havnen i Kalvehave er de frivillige allerede gode til at lave events på kryds og tværs, som her ved grundlovsdag-festen på havnen. Derfor har man heller ikke ønsket at få endnu en forening på havnen. Foto: Lars Christensen Foto: Lars Christensen