Har købt ejendom uden at have brug for den

Foto: Svend Klarskov
Hvad det gamle rådhus skal bruges til, vides ikke. Huset er købet for at sikre, at der ikke indrettes lejligheder.
Hvad det gamle rådhus skal bruges til, vides ikke. Huset er købet for at sikre, at der ikke indrettes lejligheder.

Ved at lægge 2,5 mio. kr. på bordet har virksomheden, Liselund Fontænen, købt det gamle rådhus ved Storetorv i Stege. Bygningen blev senest i mange år benyttet som politistation og som bitingssted for retten i Vordingborg.

Liselund Fontænen ejes af familien Steffensen i Dybsbrostræde, Stege.

– Siden bygningen blev indviet i 1854 som rådhus, tinghus og arrest har den været markant i bybilledet ved Stege torv. Bygningen har manifesteret Stege som købstad, og byråd og politi har haft til huse i bygningen i mere end halvandethundrede år, konstaterer Steff. Steffensen.

– En epoke er slut. Møn Kommune eksisterer ikke mere, og politiet har kaffestue et par timer ugentligt i kælderen hos borgerservice på Storegade.

Der foreligger fra fontænens side ikke nogen egentlig plan for anvendelse af den fredede bygning.

Men hvordan får man lige den idé at gå hen og købe en stor ejendom uden at vide, hvad man vil brugen den til?

– Det kom egentlig af en frygt for, at der ville ske en udstykning i lejligheder. Motivet for at købe var, at nogen ville indrette fire dejlige lejligheder i bymidten. Det ville være et tab for hele Møn, siger Steff. Steffensen, der ønsker, at ejendommen og dens kommende indhold vil være med til at gøre det attraktivt at komme i Stege by.