Gruppe skal styrke det vestmønske sammenhold

Sideløbende med arbejdet for en ny friskole på Vestmøn er der nu også nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde en ny ramme for at styrke sammenholdet generelt i lokalområdet.

Vestmøn vil stå sammen

Gruppen VestmønSammen har oprettet en gruppe af samme navn på Facebook, hvor man kan følge med i arbejdet. Illustration: Mogens Åside

<p>Det har givet rystelser i det vestmønske lokalområde, at politikerne i Vordingborg Kommune har besluttet at lukke den lokale skole. Som flere gange omtalt i Sjællandske har det ført til, at en gruppe nu arbejder på at få oprettet en friskole som erstatning for Fanefjordskolen, men sideløbende med det arbejde er en anden gruppe nu også gået i gang med at se på, hvordan man helt generelt kan styrke sammenholdet og sammenhængskraften i området.</p>