Gasudslip ved broarbejde

Der lukkes for gassen, mens gasrør repareres.

Gasudslip ved broarbejde

På byggepladsen for den nye Storstrømsbro fik man fredag ramt en gasledning. Foto: Presse-fotos.dk

Fredag middag fik Midt- og Sydsjællands Brand & Redning en anmeldelse om gasudslip på Masnedø.

Broarbejderne fra Storstrømsbro-byggeriet havde under noget arbejde ved byggepladsen på Masnedø fået ramt en gasledning.

– Den var ikke gravet over, men det var blevet utæt, forklarer indsatsleder Knud Erik Døssing fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Han tilføjer, at der ikke har fundet nogen antænding sted.

Det har vist sig vanskeligt at få repareret gasledningen, så nu har gasselskabet valgt at lukke for gassen i området, mens man får repareret ledningen.

På byggepladsen for den nye Storstrømsbro fik man fredag ramt en gasledning. Foto: Presse-fotos.dk