Forening: Naturen skal komme først

Foto: Lene C. Egeberg
Møn Naturforening, her repræsenteret ved formand Margareta Dahlström og næstformand Hans Henrik Erhardi, opfordrer Vordingborg Kommune til i højere grad af lade naturhensyn komme først, når der lægges nye turismeplaner. Foto: Lene C. Egeberg
Møn Naturforening, her repræsenteret ved formand Margareta Dahlström og næstformand Hans Henrik Erhardi, opfordrer Vordingborg Kommune til i højere grad af lade naturhensyn komme først, når der lægges nye turismeplaner. Foto: Lene C. Egeberg

Det er tilsyneladende de økonomiske hensyn, der får lov at komme først, når Vordingborg Kommune skal tage stilling til nye turismetiltag – og det sker på bekostning af naturen.

Sådan lyder det fra Møn Naturforening, som nu opfordrer Vordingborg Kommune til at udsætte den nye planlagte Strategi for Bæredygtig Turisme til efter kommunalvalget til næste år – se indlæg her på siden.

Den mellemliggende tid skal så i stedet blandt andet bruges på en grundig gennemgang af de mønske naturforhold og ikke mindst hvilken virkning, det vil have, når man lukker flere turister ind.

– Man kan selvfølgelig ikke forlange af gud og hvermand, at de har indsigt i, hvad menneskelige forstyrrelser betyder for naturen, men man kan godt forlange det af de mennesker, der sidder med de relevante kasketter på, siger Hans Henrik Erhardi, næstformand for Møn Naturforening.

Foreningen er før blevet beskyldt for et for negativt syn på turismeindustrien på Møn, men Hans Henrik Erhardi understreger, at man ikke er ude med riven efter Møns største erhverv, men blot ønsker en bedre balance mellem hensyn som beskyttelse, benyttelse og økonomi.

– Vi er ikke imod gode naturoplevelser, men folk bør kanaliseres hen, hvor de ikke forstyrrer naturen. Det kan eksempelvis være jordbassinerne i Stege, hvor fuglene er vant til det, og folk alligevel kun kan gå oppe på kanterne imellem bassinerne. Men hvis man til gengæld sejler havkajak på Hegnede Bugt, så ligger der tusindvis af gæs derude i højsæsonen, og det er forstyrrende for dem. Det samme er tilfældet, hvis man slår telt op i beskyttet natur som Mandemarke Haver eller kører mountainbike i en gammel skov, tilføjer han.

Møn Naturforenings bekymring over udviklingen er kun blevet større, efterhånden som store projekter som Sukkerfabrikken og ferieparken ved Hjelm Bugt er rykket længere frem på dagsordenen.

– Jo flere folk vi slipper ud i naturen og jo mere fokus, der kommer på outdoorturisme, jo vigtigere bliver det, at vi tænker os gevaldigt om, siger Hans Henrik Erhardi.

Møn Naturforening er allerede med ved forhandlingsbordet om den kommende bæredygtige turismestrategi, men ser altså helst, at man helt udskyder den til efter kommunalvalget.

Er det ikke bare et forsøg på at forhale tiden for de store projekter som Hjelm Bugt?

– Det handler ikke kun om de store projekter, det handler også om at se mere generelt på den markedsføring, der finder sted. Jo, vi vil også gerne købe os mere tid, men helt overordnet mener vi, at man er nødt til at finde frem til en balance i den her tre-benede taburet, som er beskyttelse, benyttelse og økonomi. Vi skal give os tid til at tænke os om og få alle vinkler belyst. Det vil altid være bedre at få en gennemarbejdet strategi end noget, der er hastet igennem, siger Hans Henrik Erhardi.

I forlængelse af dette foreslår Møn Naturforeningen også, at der bliver nedsat et Biosfæreråd i Vordingborg Kommune med deltagelse af borgere, brugere og interesseorganisationer. Rådet kan så være med til at overvåge turismesæsonen til næste år og drage erfaringer på den baggrund, som efter kommunalvalget kan bruges som værdifulde bidrag til den nye strategi.

– Det er skidt, hvis kun én interesse får indflydelse, og det gælder uanset om det så er turismen eller naturbeskyttelsen, der drejer sig om. Det er et spørgsmål om, hvordan vi deler kagen, siger Hans Henrik Erhardi.