Folkemøde under truende skyer

Foto: Lene C. Egeberg