Folkemøde Møn vil styrke frivilligheden

Folkemøde Møn har fået knap 100.000 kroner fra Landdistriktspuljen til et program, der skal klæde de frivillige bedre på til blandt andet at bidrage til den demokratiske deltagelse.