Folkemøde for seniorer sætter fokus på et godt ældreliv

Debutten fandt sted i Vordingborg sidste år, men i år er det Stege, der lægger rammer til Vordingborg Kommunes Seniorfolkemøde.

Endnu et folkemøde til Møn

Vordingborg Kommune, her repræsenteret ved seniorkonsulenterne Theis Gammelby og Dorthe Poulsen, får praktisk hjælp til Seniorfolkemødet af Møn Handelsstandsforening med formand Tina Olsen, til højre, i spidsen.

Den 17. maj er Stege vært for endnu et folkemøde – dog i noget mindre målestok end det store Folkemøde Møn, der vanen tro først finder sted til august.

Til maj er der nemlig tale om Vordingborg Kommunes Seniorfolkemøde, der blev holdt for første gang i Vordingborg sidste år, og altså nu rykker til Stege, inden det til næste år bliver holdt i Præstø, så alle kommunens tre købstæder bliver dækket ind.

Seniorfolkemødet har til formål at sætte fokus på et godt ældreliv, ikke mindst ved at give de ældre et væld af information om de tilbud, der er til rådighed i Vordingborg Kommune.

Kommunen foretager i forvejen årlige hjemmebesøg hos enlige 70-årige og 75-årige, som man lovmæssigt er forpligtet til at have særligt fokus på. Derudover inviterer man også med mellemrum kommunens ældre til at deltage i fælles informationsmøder, men her er man stødt på et mindre problem.

– Mange af de ældre er jo friske og har ikke lige lyst til at sidde på en “skolebænk”, forklarer seniorkonsulent Dorthe Poulsen fra Vordingborg Kommune.

Derfor besluttede man sig sidste år for at arrangere Seniorfolkemødet som et ekstra tilbud til de ældre. Og det gentages altså i år med omkring 20 stande, hvor de ældre kan hente information om eksempelvis “hvad gør jeg, hvis jeg har brug for hjælpemidler”, rygestopkurser, patientskoler og træningsmuligheder.

Standene vil dels være drevet af medarbejdere fra Vordingborg Kommune, dels af private aktører, der også byder ind med tilbud til de ældre.

– Vi har ikke nødvendigvis kendskab til alle de små nicher, der findes rundt omkring, så på den her måde får vi en bredere vifte præsenteret af de forskellige tilbud, der er, siger Dorthe Poulsen.

Vordingborg Kommune har oveni hatten fået forfatter og tidligere radiovært Monica Krog-Meyer til at komme og holde oplæg om “plus-alderen”, og der kan selvfølgelig heller ikke være et folkemøde uden debat. Derfor har kommunen allieret sig med Jens Ravn, regionsrådsmedlem for Venstre og formand for Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation. Han vil om formiddagen gå i debat med medlemmer af Vordingborg Kommunes Seniorråd, og om eftermiddagen bliver det så nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer, der debatterer med Seniorrådet. I ingen af tilfældene ligger emnerne dog fast endnu.

– Vi vil lige først ud hos de ældre og høre, hvad der rører sig hos dem, siger Dorthe Poulsen.

Sidste år dukkede omkring 500 ældre op til Seniorfolkemødet.

– Men jeg tænker, der kommer flere i år, for sidste år glippede det lidt med annonceringen, siger Dorthe Poulsen.

Som nævnt rykker Seniorfolkemødet videre til Præstø næste år, hvorefter kommunen vil tage stilling til, hvad der videre skal ske: Om folkemødet skal samles og holdes et fast sted hvert år, eller om det fortsat skal gå på tur.

Ved årets folkemøde har Vordingborg Kommune allieret sig med Møn Handelsstandsforening, som hjælper med et stor del af det praktiske arbejde baseret på foreningens erfaringer fra tidligere arrangementer.

– De har jo kontakten til de frivillige i Møn Supporters, så det er så skønt, at vi kan få hjælp derfra, siger Dorthe Poulsen.

Vordingborg Kommune, her repræsenteret ved seniorkonsulenterne Theis Gammelby og Dorthe Poulsen, får praktisk hjælp til Seniorfolkemødet af Møn Handelsstandsforening med formand Tina Olsen, til højre, i spidsen.