Er det ruiner eller to lokalhistoriske bygninger

Historie: Det afhænger af øjnene, der ser, om to bygninger ved parkeringsplads er det ene eller det andet.

Er det ruiner eller to lokalhistoriske bygninger

En henvendelse fra en borger på Nyord om to faldefærdige bygninger på Nyord har ledt til et efterforskningsarbejde omkring hvem der har ansvaret for dem.

Det drejer sig om det, som personen, der henvendte sig (han ønsker at være anonym) kalder to ruiner. De ligger klos op af det fine nye toilet på p-pladsen ved indgangen til Nyord. Men det har vist sig ikke at være så let at finde ud af, hvem der ejer ruinerne, og hvad der skal gøres ved dem – om noget.

Nyordborgeren mener, at ruinerne skal rives ned, for det er et grimt førstehåndsindtryk, turisterne får af Nyord.

Den gamle smedje, der i dag bliver brugt som brændeskur. Foto: Claus Vilhelmsen

Det er måske vores

Jagten på sandheden om de to ruiner leder naturligt nok til kommunens afdeling for Byg, Land og Miljø. Her har centerchef Anja Valhøj undersøgt sagen, og hun konstaterer, at det er kommunens grund. Men bygningerne?

– Den ene har været en gammel sprøjtestation, men den er ikke tegnet ind på vores kort. Vi vil undersøge sagen, svarer Anja Valhøj.

Hun har nu rettet henvendelse til Foreningen Nyord og bevaringsforeningen.

Borgmester Mikael Smed er ikke klar over, hvilke bygninger det drejer sig om, men henviser generelt til landsbypuljen.

– Det er ikke meningen, at vi skal have sådanne bygninger stående, men de må rives ned i den udstrækning, der er penge til det, siger han.

Historiske bygninger

Det er dog ikke alle på Nyord, der mener, at de to bygninger skal rives ned og helst i går.

– Jeg ser ikke ruiner, men to historiske bygninger, siger galleriejer Michael Stolt. – Det er det gamle pumpehus og den gamle smedje. Indeni smedjen opbevarer en af fiskerne sit brænde, oplyser Michael Stolt.

Toiletbygningen til venstre og det gamle sprøjtehus og den gamle smedje. Foto: Claus Vilhelmsen

Formand for Nyord Lokalhistoriske Forening William Houman fortæller, at der oven i købet har været endnu en bygning, nemlig et skur til opbevaring af en vejtromle og en ligvogn. Skuret er revet ned, men han er meget modstander af, at de to andre bygninger går samme vej.

– Der er dels de to bygninger, men også et dige af ålegræs bagved og nogle klodsblommetræer. Blommerne smager vidunderligt, siger William Houman i et tonefald, der ikke lader en i tvivl om, at han mener det alvorligt.

Fond

Det viser sig, at grunden er det gamle fællesareal, som nu er ejet af kommunen. Ifølge Houman er bygningerne det også.

– Vi har forsøgt at skaffe penge til renovering af smedjen og sprøjtehuset og var også tæt på at få dem. Men så ville de have, at der skulle laves madpakkerum i smedjen, og det går ikke, for der har (navnet er red. bekendt) sit brænde.

– Men det er jo ikke hans hus…

– Nej, men det er hans brænde, replicerer William Houman.

Han er desuden bange for, at diget ville ryge sig en tur, når først gravemaskinerne går i gang. Og blommetræerne kunne ryge samme vej, og det ville heller ikke være godt.

Historie

Houman forklarer, at smedjen er en af de gamle smedjer, der opstod i 1930’erne, og han mener, at det er et sted, som det er værd at bruge et par hundrede tusinde på.

– Der kom en smedje, fordi fiskernes motorer skulle repareres, cykler skulle lappes, og der kom petroleumsmotorer i landbruget. Den smedje emmer af historie.

– Vi vil gerne have bygningerne renoveret, men det skal være på vores betingelser, fastslår William Houman og tilføjer, at stedet emmer af historie og autencitet.

– Fritlæg smedjen og lad den stå som en velpasset ruin, foreslår formanden for Nyord Lokalhistoriske Forening.