Dialog om byudvikling

En udvidelse af Præstø by mod øst har i mange år været et politisk ønske – og i den forbindelse bliver der behov for en dagligvarebutik mere. Der er dog grunde til at den skal ligge i et allerede eksisterende boligkvarter, mener lokalpolitiker.

Peter Ole Sørensen (V) har tidligere foreslået en anden placering af den ny dagligvarebutik i Præstø, men synes den nuværende placering giver god mening.