Debat: Svar til Ole og Anne-Marie

Kære Anne-Marie og Ole

Jeg tænker at det måske ville være passende at vi mødtes til dialogkaffe en dag. Så kan jeg uddybe for jer, at der blandt andet i parathedsvurderingen skal tages højde for ”flid”, som I kalder det. Man må ikke længere give karakterer for flid. Man skal give en samlet bedømmelse af eleven. En såkaldt kompetencevurdering. I det skal man tage højde for følgende: forandring, hverdagsparathed, lyst til at lære, selvdisciplin, trivsel, læringsstil og ressourcer. Derudover skal man vurdere elevens faglighed, altså karaktergivning, samt en vurdering af praksisfagligt niveau. Det er dejligt, at Venstre er uddannelsesparat – og handlingsparate – så er I da parate til noget. Jeg glæder mig til at høre alle jeres idéer til, hvordan vi i fællesskab løfter vores unge i denne sammenhæng. Det er nemlig dét, der er kodeordet her. Sammen skal vi alle tage et ansvar. Fremtid i Fællesskab. Og jeg uddeler ikke karakterer til mig selv. Jeg gav skolernes personale og ledelse et skulderklap for deres store arbejde med dette.

Kenneth Andersen

Lærer og kommunalbestyrelsesmedlem

Kandidat KV21 (A)

Elmelundevej 4

Stege