Debat: Svar på “Udfordring til Martin Vestergaard”

Tak til Jesper Adler for her i avisen at bringe grøn energi i fokus med sit indlæg i forrige uge. Og fra DN vil vi meget gerne kvittere og bakke op om Adlers fokus på natur og biodiversitet. Det er vigtigt, fordi vi har en natur i krise, men også fordi en bedre natur samtidig bidrager positivt til klimakrisen.

Det er dog ærgerligt, at Adler blandt andet skriver, at vedvarende energi kun dækker 10 procent af Danmarks energiforbrug, og at et areal svarende til hele Jylland skal plastres til med vindmøller for at dække vores energibehov.

For ifølge Energinet (der må vide det) dækkes 60 procent af vores energiforbrug allerede af sol og vind. Og Energistyrelsen anslår, at kun mellem 0,9 og 1,2 procent af Danmarks areal vil blive brugt til sol og vind, før vi kan være selvforsynende, blandt andet fordi det meste vindenergi bliver produceret i havvindmølleparkerne.

Adler mener endvidere, at atomkraft skal indtænkes i vores energimix. Og selvom der er nogle fordele ved A-kraft, er der dog nogle vigtige forhold i dag, som ikke gjaldt, sidst vi havde debatten (i 1970’erne).

Først og fremmest er vedvarende energi blevet meget billigere per kilowatt-time.

Halvdelen af den uran, der bruges i A-værker i Europa kommer fra Rusland, som vi jo gerne ville gøre os uafhængige af.

Thorium-teknikken i en ny type A-værker, som Adler omtaler, er desværre ikke færdigudviklet.

Og aller vigtigst i forhold til vores akutte energi-krise så tager det i Europa cirka 15 år at bygge et atomkraftværk, men det er altså til næste vinter, vi har brug for mere energi! Og heller ikke klimaudfordringen har godt af at vente 15 år mere.

Martin Vestergaard

formand, DN Vordingborg

Svinøvej 33

Kostræde Banker