Debat: Kan vi hjælpe hinanden lidt mere?

Denne overskrift er taget fra et brev, som hjemmehjælpsmodtagerne i Vordingborg Kommune har modtaget. Brevet fortæller, at kommunen har mere end 2000 borgere, der hjælpes hver uge, og at det koster mere, end kommunen har råd til.

Derfor vil Center for Omsorg og Pleje fra uge 44, altså fra 1. november (brevet er modtaget 7. november) begrænse brugen af eksterne vikarer mere og mere, og efter 2. januar er det slut med de eksterne vikarer (frit valg ordningen).

Man skriver videre, at det betyder, at der i en længere periode kan mangle mandskab, og derfor vil hjælpen blive prioriteret til dem, der på ingen måde selv kan, og så vil man støtte dem, der selv kan, til at finde kræfter til at blive uafhængige af hjælp.

Endelig vil der blive indført et nyt dokumentationssystem, og resten af året skal bruges på at lægge alle bevillinger og dokumentationer over i det nye EDB-system.

Det oplyses, at det må forventes, at det begrænses, hvor hyppigt og hvor længe hjælpen kan gives, og at der ofte vil være forskel på hverdag og weekend.

Underforstået er det altså, at det drejer sig om hjælpen til den gruppe borgere, der på ingen måde selv kan (jævnfør ovenstående prioritering).

Brevet nævner intet om de borgere, der hidtil kun har fået hjælp til rengøring, skift af sengetøj med videre, som har været begrænset til 45 minutter hver anden uge. Jeg får den opfattelse, at den hjælp helt bortfalder, men det kan chefen for Pleje og Omsorg i Vordingborg Kommune sikkert svare på. Hun oplyser både mail-adresse og telefonnummer, og jeg tror hun får travlt.

Jenny Nygaard

Næstvedvej 304

Vordingborg