Debat: Kære Vestmøn og Bogø

Først og fremmest tak for kampen og indsatsen for bevarelse af Fanefjordskolen og de kampe, der er i gang for bevarelse af Børnecentret Lærkereden på Bogø.

Mandag 23. januar var jeg til møde i Hårbøllehuset omkring skolestrukturen, et godt, hyggeligt og konstruktivt møde. Min oplevelse gjorde mig glad – stærke forældre, bedsteforældre og andre med interesse for lokalsamfundet, herunder en enkelt politiker, Karina Foss fra Venstre. Næste dag var der arrangeret en bustur med skolebussen på rute 14. Busturen startede med morgenkaffe og dialog i Hårbøllehuset.

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at ud af de syv politikere, som er bosiddende på Møn og Bogø, stemte fem for lukning af Fanefjordskolen – kun Karina Foss og Martin Graff Jørgensen stemte i mod. For nogle år tilbage flyttede man ledelsen af Fanefjord Centret til Ulvsundcentret. “Så ingen tvivl om at man vil det godt for Vestmøn og Bogø” – jeg er bekymret for ledelsesstilen.

Når vi lige får sundet os lidt, skal vi sammen fortsat gøre Vestmøn og Bogø til et attraktivt sted at bosætte sig. Jeg håber, at de nuværende familier bliver her, og at flere kommer til.

Vi skal have opstillet repræsentanter til kommunevalget, gerne fra partier, der ikke – som den socialdemokratiske ”skolemester” Nikolaj W. Reichel – glædestrålende fortæller på kommunalbestyrelsesmødet, at nu har man i ”Erhvervsmasterplanen” fået indføjet, at de fremtidige byggegrunde, som skal tiltrække 1200 til 1500 nye erhvervsaktive borgere over de kommende år, alle skal ligge i/omkring de tre købstæder.

Vi skal gøre Vestmøn Lokalfora og samarbejdet mellem lokalforaene og råd stærkere. Indgå i et konstruktivt samarbejde med politikerne og Vordingborg Kommune, selvom det er en svær opgave lige nu.

Mogens Kjær-Nielsen

Fanefjordgade 95B

Askeby