Debat: Flagfejl skader byens omdømme

Foto: Jørgen Nymark

Teknisk Forvaltning, som vel er den nærmeste til at skulle sørge for at Vordingborg by, viser sig fra sin bedste side på et fornuftigt økonomisk grundlag og i det mindste overholder forskrifterne for flagning, når der findes en kommunal flagstang på borgterrænnet, savner tilsyneladende styring.

Jeg er bekendt med, at flagstangen i flere måneder har været ude af drift på grund af reparation af en eller anden årsag.

Med almindelig agtpågivenhed burde det have været muligt at få orden i sagerne så dagen, hvor fem års besættelse normalt markeres på en værdig måde, med at vort nationalflag Dannebrog til erindring herom vajer, så tidspunktet markeres på rette måde.

Borgcentret har efter stormvejret og beskadigelse af flaget fra 2019 fået fremstillet et nyt Split4Flag til daglig flagning, men det kan heller ikke lade sig gøre af samme årsag.

En sådan efterladenhed fra de(n) ansvarlige i administrationen bør få konsekvenser, for det er sikkert ikke den eneste mangel, men denne er absolut synlig for enhver og til skade for byens omdømme.

Jørgen Nymark

Mølleparken 14, 2tv.

Vordingborg