Coop vil flytte butik – Der er for lidt plads

Coop365 er presset på pladsen, så nu vil man have lov til at bygge lige over for Netto.

Coop føler sig klemt inde i de nuværende lokaler i Ørslev, så de drømmer om en større butik ved Netto.

Foto: Allan Nørregaard

Kampen om kunderne i Ørslev står til at blive skærpet i de kommende år. Coop ønsker at bygge en ny butik lige over for Netto i rundkørslen ved Københavnsvej.

Kæden har i dag en Coop365 placeret midt i Ørslev på Hartkornsvej 51, men den er både for lille og for dårligt placeret.

Derfor har man bedt Vordingborg Kommune om lov til i stedet at bygge en ny butik på hjørnet af Fragevej og Ørslevvej med Ørslev Stadion som nærmeste nabo.

“Butikken er i dag klemt inde mellem Ørslevvej og Hartkornsvej. Endvidere er butikken omgivet af parcelhuse på begge sider, hvilket begrænser mulighederne for at udvide”, lyder det i ansøgningen til kommunen.

Problemet er også, at tilkørslen i dag kun kan ske via Hartkornsvej. Man har søgt og fået afslag på at lave en indkørsel ud til Ørslevvej og med sine 821 kvadratmeter har butikken heller ikke den rette størrelse til Coop længere.

“Butikkens areal, tilkørselsforhold og synlighed gør, at butikken ikke opfylder Coop’s ønsker til kundevenlighed, sortiment og koncept“, lyder det i ansøgningen.

Den nye butik skal efter planen være på 1200 kvadratmeter og som en del af Coops ambition om at blive CO2-neutrale i 2030 vil man også bygge en klimavenlige bygning.

Der er lagt op til at etablere en del flere parkeringspladser, end man normalt ville gøre til en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter, da parkeringspladserne også skal kunne rumme parkeringsbehovet til sportspladsen og klubhuset.

Coop vil bygge en ny butik på hjørnet af Fragevej og Ørslevvej, klods op ad Ørslev Stadion. Illustration: Vordingborg Kommune

Følger tendensen

I Klima- og Teknikudvalget er man positivt stemt over for idéen, men politikere er opmærksomme på, at der skal sikres en række forhold i den kommende lokalplan for området.

– Vi drøftede trafikforholdene i det området. Lokalrådet i Ørslev har i mange år påpeget behovet for mere trafiksikkerhed i det skæve kryds ved Fragevej og Ugledigevej, forklarer udvalgsformand Anders J. Andersen (S).

Han tilføjer, at man allerede i Trafiksikkerhedsrådet har godkendt tiltag til at forbedre forholdene med blandt andet afmærkede cykelbaner.

Udvalgsformanden erkender også, at beboerne i den nordlige og østlige del af byen vil få langt ned til nærmeste dagligvarebutik. Før i tiden lå brugsen i krydset oppe ved kirken. Fremover vil byens to dagligvarebutikker være samlet i den stik modsatte ende af byen, knap halvanden kilometer fra den gamle brugs.

Det er dog kun en naturlig udvikling af, at Netto i sin tid fik lov til at bygge ved Københavnsvej.

– Tendensen er, at butikkerne gerne vil flytte ned til der, hvor bilerne er. Det så vi også i Køng, forklarer udvalgsformanden.

Det er endnu uvist, hvornår den nye lokalplan kommer i høring.