Blomster spares væk – og så alligevel ikke

Vordingborg Kommune fattes penge og det går nu ud over blomsterudsmykningerne i de tre købstæder.

Blomster spares væk - og så alligevel ikke

Blomsterkummerne kan være fortid i de tre købstæder. Kommunen vil ikke længere betale og handelsforeningerne har svært ved at finde hænder og økonomi til at løfte opgaven. Foto: Mille Holst

Foto: Mille Holst

I budgetforliget for 2023 blev det besluttet, at Vordingborg Kommune fremover skal halvere udgiften på sommerblomster og -standere i købstæderne fra 550.000 kroner til 250.000 kroner.

På sit møde 8. marts har Klima og Teknikudvalget derfor besluttet at byernes handelsstandsforeninger får mulighed for at overtage opgaverne. Dog vil kommunen give handelsforeningerne et tilskud på 100.000 kroner til deling til hjælp til indkøb af planter og jord, udplantning i kummer samt drift og vedligehold i sommerhalvåret.

Dén beslutning vækker ikke begejstring i handelsforeningerne. Som Lasse Olsen fra Bycentrum Vordingborg udtrykker det:

– Hvis holdningen er, at kommunen ikke vil sørge for, at vores byer er pæne, så har vi ikke en pæn by.

Han understreger, at Bycentrum endnu ikke har taget den endelige beslutning med hensyn til opgaverne med blomsterkummerne, men lægger ikke skjul på, at handelsforeningerne også er presset på deres økonomi og i forvejen har overtaget flere og flere opgaver, som kommunen tidligere tog sig af. Her nævner han blandt andet gadefejning.

– Vi kan ikke blive ved, siger han og ærgrer sig over kommunens beslutning, som kan have den konsekvens, at Vordingborg ikke vil være blomstersmykket, når dronningen til august besøger byen.

– Det går ud over byen og livet i byen, men vi (Bycentrum Vordingborg,red.) vil hellere invitere til store legedag, spiritusfestival og halloween end at passe blomster.

De senere år har elever fra Kulsbjerg skole hjulpet kommunen med at plante blomsterkummerne til. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

Lokale blomster

Kommunen og handelsforeningerne er i disse uger i dialog om, hvorvidt det kan lykkes at bibeholde blomsterne i gadebilledet i sommerhalvåret.

I Præstø handelsforening har Henrik Westergaard forståelse for, at kommunen skal spare penge.

– Men vi skal også passe på vores penge, konstaterer han og håber, at der måske kan søges nogle fonde til at dække udgifterne til blomsterudsmykningen. Han regner med, at det godt kan lade sig gøre at finde nok frivillige hænder til at passe blomsterne i år, men han mener ikke, det er en løsning, man kan gå med på længere sigt.

Ligesom i Bycentrum Vordingborg er holdningen i Præstø handelsforening, at blomsterne ikke har første prioritet og måske vil man i Præstø opfordre de enkelte medlemmer til at have deres egne blomster udenfor forretningerne.

Men heller ikke i Præstø har man taget en endelig beslutning endnu. En ting er Henrik Westergaard dog sikker på: I Præstø vil man hellere købe jord og planter hos den lokale blomsterbutik fremfor gennem kommunen. På den måde bliver pengene i lokalområdet.

Tror på en løsning

Stemningen er lidt mere positiv i citymanagerteamet, og Rasmus Evind, der er citymanager for både Vordingborg og Præstø er overbevist om, at der nok skal blive landet en løsning, så købstæderne også fremover har blomster i gaden om sommeren.

En bevilling på 100.000 kroner til de tre byer til deling er dog i underkanten, hvorfor det bliver nødvendigt at få hjælp fra borgere, der måtte have lyst til at have en tjans med at vande og passe sommerblomsterne, vurderer han.

– Jeg synes, kommunen slipper billigt, fordi man skærer produktet væk ude ved borgeren fremfor at se på, hvordan vi kan effektivisere, siger Rasmus Evind, der de senere år faktisk har kæmpet for at byerne fik mere selvbestemmelse med hensyn til netop blomsterne, pasningen af dem og deres placering.

– Vi har brug for fysiske penge, så skal vi nok klare resten selv, siger han og håber på at byggemarkeder, planteskoler og lignende har lyst til at byde ind med råd og vejledning og måske nogle sponsorater.

– Så må vi efter det første år se på, hvad vi kan gøre bedre, slutter han.