Biosfære camp bliver dobbelt så stor

Endnu flere børn fra Møn og Kulsbjerg Skoledistrikt bliver uddannet til biosfæreambassadører, når der til september er Biosfære Camp på Møns Klint igen.

Endnu flere børn fra Møn og andre dele af Vordingborg Kommune vil kunne udbrede sig om deres kendskab til Biosfære Møn, efter de den 7. og 8. september har deltaget i Biosfære Camp på Møns Klint.

Campen, der blev holdt som et pilotprojekt for første gang sidste år med deltagelse af børn fra de mønske 6. klasser, får nemlig i år også deltagelse af børn fra 6. klasserne fra Kulsbjerg skoledistrikt – altså afdelingerne i Mern, Stensved og Nyråd.

Det giver dobbelt op på antallet af deltagende børn, fra 75 til 150, som med udgangspunkt fra Camp Møns Klint i de to dage skal ud i naturen og undersøge, hvad man kan finde der.

Men det stopper ikke med flere børn på campen, for også hjemme på skolerne får biosfæren en større rolle at spille, fortæller Stine Bigum fra center for sundhed, børn og familie i Vordingborg Kommune.

– Rent fagligt er det planen, at biosfærecampen skal lægges ind som en fast del af skolernes årshjul og altså bliver en del af de kompetencemål, der er for årgangen, siger hun.

Også sidste år blev der som optakt til campen undervist i biosfæren på de involverede skoler, men dengang var det op til den enkelte lærer, hvor meget man ville gøre ud af det. Nu bliver der så i stedet sat nogle faste mål for, hvad der skal opnås med undervisningen.

– Det faglige forløb bliver tungere både før og efter campen, siger Stine Bigum.

Det bliver dog ikke ren, tør lærdom for eleverne, understreger hun:

– Det bliver læring gennem leg. Det taler ind i hele udeskolekonceptet, hvor børnene kommer ud og undersøger nogle ting, og tager noget viden med tilbage, som de så skal arbejde med efter den videnskabelig undervisningsmetode, siger Stine Bigum.

Kommunen har allieret sig med professionshøjskolen Absalon, hvor lektor Dorit Hansen er med til at udarbejde undervisningsmateriale og tilrettelægge en kompetenceforløb for de involverede lærere.

– Hun har været med til at skabe hele udeskolekonceptet i Danmark, siger Stine Bigum.

Også fri- og privatskoler i de pågældende områder bliver inviteret med, og det tilbud sagde Møn Friskole og Skolen for Livet ja tak til.

I de kommende år vil Biosfære Campen dog vokse sig endnu større, da man i 2024 også inddrager 6. klasserne Gåsetårn skoledistrikt og fra 2025 ligeledes 6. klasserne fra Svend Gønge og Præstø skoledistrikter.

Det giver et forventet samlet elevtal på cirka 400, og så er det blevet for stort til, at alle eleverne kan opholde sig på campingpladsen på samme tid, ligesom man fra kommunens side frygter, det vil ødelægge det sociale aspekt ved at samle eleverne på den måde – som ellers også betragtes som en vigtig del af campen.

– Så fra 2024 vil de ikke alle sammen skulle på camp på samme tid. Det kan være, vi tager en uge, hvor de kommer på skift, men det kan også være, at nogle camps vil blive holdt et andet sted end ved Møns Klint, siger Stine Bigum.

Det vil så i givet fald også være en udvikling, der falder fint i tråd med kommunens ambition om, at Biosfæreområdet gradvist skal inkludere hele kommunen og ikke blot Møn.

Edderkopper, biller og andre insekter var blandt det, der blev indgående studeret, da 75 6. klasse elever fra Møn sidste år var på Biosfære Camp. I år bliver de 75 flere. Foto: Lene C. Egeberg