Anholdt efter brand

Efter brand: Lejere nægtet midlertidig genhusning