Andelsvaskeri bliver – måske – til boliger

Mille Holst mille.holst@sn.dk

Det gamle andelsvaskeri i Præstø har fået ny ejer. Planerne for ejendommen er mange men afhænger i sidste ende af efterspørgsel, og hvilke tilladelser, der kan gives.

Det gamle andelsvaskeri i Præstø er blevet solgt. Det er Blåkilde JLJ, der har købt ejendommen som investering, og Jonas Jørgensen fortæller, at han overtager ejendommen 1. oktober i år.

I første omgang vil Jonas Jørgensen gå i gang med at lappe taget og renovere vinduerne, så klimaskærmen bliver tæt. Samtidig vil noget af det første, han kaster sig over desuden være at ansøge Vordingborg kommune om tilladelse til at ombygge de gamle kontorer til lejligheder. Men præcist hvordan bygningerne som helhed skal benyttes fremover kan han endnu ikke sige med sikkerhed.

– Jeg ved ikke, hvad der skal være her endnu. Jeg håber lidt på, her kommer noget erhverv, siger Jonas Jørgensen, som allerede har fået henvendelser fra nogle foreninger, der er interesserede i at benytte de store haller. Og sådan bliver det måske i starten mens der bliver renoveret og bygget om.

– Men jeg håber lidt på, her kommer noget erhverv, siger Jonas Jørgensen, der også har fået forespørgsler på privat opmagasinering, hvilket altså også er i spil som en mulighed for en del af bygningen.

Om der således viser sig en virksomhed, der vil være interesseret i at leje alle de godt 1.000 kvadratmeter bebyggelse eller kun en af hallerne, og om han får tilladelse af kommunen til at ombygge til lejligheder samt bygge nye, bliver afgørende for, hvad Jonas Jørgensen ender med at gøre med det gamle andelsvaskeri. I øjeblikket holder han således alle muligheder åbne.

– Jeg har overvejet at bygge boliger på den del af grunden der vender ud mod Søtoften, siger Jonas Jørgensen, der således kan blive nødt til at fjerne den nye af hallerne – den der har indgang netop fra Søtoften. Men allerhelst vil han lade så meget som muligt stå, som det er.

– Der er ikke noget, der er konkret endnu, siger Jonas Jørgensen, der altså heller ikke kan ansøge kommunen om tilladelser, før han officielt har overtaget ejendommen – og det sker som sagt den 1. oktober.

Virksomheder, der måtte være interesserede i at flytte ind på Th Hansensvej 13 i Præstø, kan kontakte Jonas Jørgensen på telefon 20 71 64 63.

Byggeri med muligheder

Jonas Jørgensen ejer i forvejen blandt andet Blåkilde på hovedvejen, men her er alle kvadratmeter ved at være optaget af forskellige lejere. han har derfor set sig om efter yderligere arealer.

– Jeg bor i nærheden og har tit tænkt, at det (det gamle andelsvaskeri, red.) kunne være interessant. Så så jeg annoncen i avisen og ringede til Torben (Pedersen, red.), fortæller Jonas Jørgensen, der efterfølgende fik mulighed for at besigtige bygningerne, inden han købte dem.

– Da jeg kom ind så jeg, det var i bedre stand, end jeg lige troede, siger Jonas Jørgensen, der således ikke lader sig skræmme af et par huller i taget.

– Sådan er det med gamle bygninger, siger han.

Det gamle andelsvaskeri er beliggende på en knap 5.000 kvadratmeter stor grund midt i et af Præstøs villakvarterer. Bygningsmassen er samlet set på godt 1.000 kvadratmeter og de to haller henholdsvis cirka 550 og 250 kvadratmeter – begge pt. uisolerede og uopvarmede. Ejendommen var sat til salg for 1.250.000 kroner; den endelige købssum er hemmelig.