Alternativt forslag til udvidelse af Vesthavn skæres til efter kritik

I det tilrettede forslag er der mulighed for, at 200 meter skibe kan vende både i den sydlige og den nordlige ende. Kort: A1 Consult
I det tilrettede forslag er der mulighed for, at 200 meter skibe kan vende både i den sydlige og den nordlige ende. Kort: A1 Consult

Vordingborg Havn har en masterplan for udvidelse af Vesthavnen på Masnedø, som grundejerne på Ore Strand frygter vil ødelægge såvel udsigten som give unødig støj. Derfor har de fået det rådgivende ingeniørfirma A1 Consult til at udarbejde et alternativt forslag, der sender en del af havnen om på den anden side af Masnedø og formindsker udvidelsen vestpå. Det skriver Sjællandske.

Dette forslag fik en ublid medfart af Vordingborg Havn og dets ingeniørfirma Orbicon til trods for, at det tog hensyn til de samme betingelser som masterplanen. Orbicon mente dog ikke, at de to forslag kunne det samme. Teknik- og Miljøudvalget har givet Ore Strands grundejerforeninger fire uger til at kommentere havnens kritik, og det har de nu gjort.

A1 Consult mener ikke, at Orbicon kritiserer det alternative forslag ud fra de samme forudsætninger. F.eks. kritiserer Orbicon, at 200 m lange skibe ikke kan besejle havnen i det alternative forslag. Men det har heller ikke været forudsætningen i masterplanen, mener A1 Consult.

»Umiddelbart virker masterplanforslaget til at være proportioneret nærmere efter skibe med en længde på 150 m, vurderet ud fra en sejlrende på kun 70 meter i bredden samt størrelsen af svajebassinet,« skriver A1 Consult. Et svajebassin er et cirkelformet område, hvor skibene kan dreje.

For at imødegå kritikken ændrer A1 Consult på udformningen i havnen, så 200 m skibe kan besejle havnen, og dermed burde der ikke være forskel på forudsætningerne.

Der er også uenighed om vanddybden i begge ender af havnen. Orbicon opererer med 10,4 meter vanddybde og mener ikke, at det opfyldes med det alternative forslag. Men det er A1 Consult uenig i.

Læs mere i Sjællandske mandag