Alt for meget næring ødelægger livet i havet

Kun en øget regulering af landbruget kan ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund forhindre iltsvind og fiskedød i de danske farvande. Og det er en samfundsopgave at sikre at det sker, lyder kritikken.

Grønt, frisk ålegræs, som det bør se ud - og så en klat fedtemøg ovenpå, som har fået ålegræsset til at dø. Foto: Mille Holst

Grønt, frisk ålegræs, som det bør se ud - og så en klat fedtemøg ovenpå, som har fået ålegræsset til at dø. Foto: Mille Holst