Algade sneryddet for gardehusarernes ridt

Foto: Jonathan Lilmoës