Aktionærer stiller mistillidsvotum til Møns Banks repræsentantskab

Foto: Lene C. Egeberg