Advokat i Maglebysag: – Forsyningen har begået en fodfejl

Følgevirkning: Advokat for fire af fem involverede i Forsyningens sag mod dem, forstår ikke, hvorfor bestyrelsen ikke bare anerkendte dom pga. forældelse.