Åbner et sangkraftcenter

Guldborgsund Kommune bliver nu hjemsted for et sangkraftcenter, der skal samle, styrke og udvikle brugen af sang, både på kommunens institutioner, i fællessang og på eliteniveau. Kort sagt skal der fremover være mere sang i hverdagen.

Mette Staalgaard Nielsen er en af hovedkræfterne bag initiativet om at oprette et Sangkraftcenter i Guldborgsund Kommune. med en bevilling fra kommunen kan projektet nu realiseres. PR-foto

Mette Staalgaard Nielsen er en af hovedkræfterne bag initiativet om at oprette et Sangkraftcenter i Guldborgsund Kommune. med en bevilling fra kommunen kan projektet nu realiseres. PR-foto

For ti år siden oprettede Kulturministeriet og Sangens Hus i fællesskab ni sangkraftcentre rundt om i landet. Erfaringerne herfra er så gode, at ministeriet i 2021 besluttede at give syv millioner kroner til etablering af yderligere 15 centre. Hvor de skal ligge er op til de enkelte kommuner, som siden har haft mulighed for at byde ind og få del i midlerne.