40 millioner kroner til unikt naturprojekt

Vordingborg Kommune får 40 millioner kroner til endnu et unikt biodiversitets-projekt – denne gang på Østmøn.

40 millioner skal redde sommerfugl og truet blomst

Den udrydningstruede sommerfugl, sortplettet blåfugl, er et af de dyr, der skal sikres bedre levevilkår med det nye biodiversitetsprojekt på Østmøn. PR-foto

Vordingborg Kommune har sammen med lokale samarbejdspartnere fået 40 millioner kroner fra fonde til at udvikle kalkoverdrev, redde den ekstremt truede sommerfugl, sortplettet blåfugl og sikre fem af de mest truede orkideer på Østmøn. Projektet bliver dermed et af de mest unikke biodiversitetsprojekter i Danmark.

Projektet kaldes Life Orchids og kan realiseres efter at EU’s LIFE Fond og en række andre fonde har givet tilsagn om finansiel støtte på knap 40 millioner kroner. Projektet omfatter et samlet område på 600 hektar på Østmøn, også kaldet ’Høje Møn’.

I tæt samarbejde med partnerne Klintholm Gods, Naturstyrelsen Storstrøm, Ravn-Nature og Geocenter Møns Klint vil Vordingborg Kommune her forbedre, sammenbinde og ny-etablere over 300 hektar kalkoverdrev med henblik på at redde den sjældne og meget truede sommerfugl, sortplettet blåfugl – og samtidig sikre fremtiden for fem af de mest truede orkideer i Danmark.

Den udrydningstruede sommerfugl, sortplettet blåfugl, er et af de dyr, der skal sikres bedre levevilkår med det nye biodiversitetsprojekt på Østmøn. PR-foto

Hanne Haack Larsen, direktør i Aage V. Jensen Naturfond, som er blandt bidragsyderne er begejstret for projektet:

– LIFE Orchid er Danmarks mest lovende og innovative projekt for den sjældne naturtype kalkoverdrev. Projektet har et kæmpe potentiale for at skabe sammenhængende, lysåbne plante- og insektsamfund, som er afgørende for mange truede arters overlevelse i Danmark, siger hun, og også Anders J. Andersen, der er formand for klima- og teknikudvalget i Vordingborg Kommune giver udtryk for glæde over, at projektet kan realiseres:

– Vi er meget stolte over, at det igen er lykkedes os at lande et stort EU LIFE projekt. Med projektet sikrer og udvider vi noget af Danmarks smukkeste og mest værdifulde natur. Projektet vil få enorm betydning for naturen på Østmøn og vores borgere, siger han.

Med projektet indløser kommunen også sin førstepræmie på en million kroner fra konkurrencen ’Danmarks vildeste kommune’. Pengene kommer såkedes til at gå til at sikre fremtiden for sortplettet blåfugl.

Her kommer det nye 600 hektar store naturområde. Udover de viste områder hører også Jydelejet og Klinteskoven med under projektet. Illustration Vordingborg Kommune

Ud over støtte fra EU’s LIFE Fond gennemføres projektet med finansiel støtte fra 15. Juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond. Projektet løber fra 2023-2028 og har et samlet budget på knap 40 millioner kroner, hvoraf to-tredjedel kommer fra EU`s LIFE Fond.

Anders J. Andersen, formand for klima- og teknikudvalget i Vordingborg Kommune, glæder sig over at Votrrdingborg Kommune igfen har haft succes med at få midler fra EUs Life Fond. Denne gang går pengene til kalkoverdrev på Østmøn. Foto: Lars Christensen