2018 blev et ekstremt år for naturen

Foto: Ivan Ingemansen