Vis respekt for nævnets afgørelse

Ruth Sloth Frederiksen og Erik Kærgaard Kristensen

Det er svært at se, at kommunens genfremsatte lokalplanforslag, 112, Egeskov Byhave skulle være bedre end den næsten identiske lokalplan 102, der blev ophævet af Planklagenævnet sidste år. Planen indeholder igen 14 etages højhuse langs Køge Bugt motorvejen med over 500 lejligheder og et friplejehjem.

Byggegrunden er fortsat plaget af trafikstøj og partikelforurening langt over de gældende grænseværdier og er nærmest umulig at afskærme fra disse forureningskilder, blandt andet fordi motorvejen på den strækning er hævet et par etager over niveau. Derfor er arealet uegnet til beboelse og plejehjem med mindre motorvejen overdækkes, hvilket ville være en bekostelig affære.

Det skal tilføjes, at forureningen ikke reduceres, selvom antallet af el-biler øges. De støjer som benzinbiler, på grund af dækstøjen og afgiver tilsvarende partikelforurening fra bremser og dækslid.

For nyligt har de landsdækkende medier beskrevet, at forskningen nu viser, at trafikstøj også er skadelig ved meget lavere værdier end grænseværdien på de 58 dB(A). Støjen giver dårligere søvn og øger blodets indhold af stresshormoner. Forskerne har dokumenteret, at det over tid er årsag til allehånde helbredsproblemer og medfører mange hundrede alt for tidlige dødsfald. Mere alvorligt kan det jo ikke blive!

Og dog. Lægeforskere har nu både i udlandet og i Danmark påvist, at partikelforureningen langs stærkt befærdede veje kan vandre fra luftvejene til fosterkagen hos gravide kvinder. Forskerne har endog påvist nanopartiklerne indenfor fosterhinden og i selve fosteret med meget skadelige konsekvenser.

Det er derfor uprofessionelt at foregive, at problemet trylles væk med en smart facadeløsning og lignende bedrag. Beboerne skal jo trække vejret både inde og ude.

Kommunen bliver et dårligere lokalsamfund med en så tvivlsom byudvikling. Derfor, giv din mening tilkende om lokalplanforslaget i et høringssvar inden 19. august til cet@vallensbaek.dk.