Flertal i byrådet lader skandale-ramt byggeri slippe for gennemsyn

Et flertal i Vallensbæks kommunalbestyrelse stemte på det seneste møde imod et forslag om at udføre en besigtigelse af de fejlfulde boliger og fællesarealer i Emiliehaven til stor skuffelse for fremmødte beboere.

Flertal i byråd lader skandale-ramt byggeri slippe for gennemsyn

Hvor der skulle have været legeplads, sti og grønne områder, er der etableret brandvej. Beboerne sætter spærring op for deres egen sikkerhed, fordi bilister kører ned ad den.

Foto: Christian Ambæk

– Det er jo en kæmpe skandale!

Følelserne endte uden på tøjet for en gruppe borgere, der var mødt op for at høre beslutningen om et bestemt forslag på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk.

Her havde Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth stillet forslag om, at der skal ske besigtigelse af ejendommen Torbenfeldvej 2 A-G (Emiliehaven) ”med henblik på vurdering af, om der skal ske kondemnering”, som det lyder i forslaget.

– Det er gået så vidt, at beboerne advarer potentielle lejere mod at flytte dertil, sagde han under præsentationen af forslaget.

Til mærkbar skuffelse for de fremmødte beboere fra området var det imidlertid kun SF’s Christian Skou Larsen og Enhedslistens Jens Ove Bay, der udover Kenneth Kristensen Berth stemte for forslaget efter en behandling på 40 minutter i kommunalbestyrelsen. Imod stemte de ni konservative og de tre socialdemokratiske medlemmer.

Smed dagsorden i skraldespanden

Afstemningens udfald fik den gode håndfuld beboere til at udvandre med et kollektivt suk, der fik flere til at kalde beslutningen for ”en kæmpe skandale” og smide deres kopier af mødets dagsorden i skraldespanden på vej ud.

Deres frustrationer kommer af de forhold, der er i flere af Emiliehavens lejligheder og fællesrum- og arealer.

De første beboere flyttede ind i maj 2022, men dengang – og i flere måneder frem – lod udlejeren dem flytte ind uden nogen form for ibrugtagningstilladelse.

I den tid, frem til en midlertidig ibrugtagningstilladelse blev udstedt 17. februar tidligere i år, er beboere så flyttet ind i lejligheder, hvis mangelliste er lang.

Flere har således oplevet blandt andet manglende strøm- eller vandtilførsel, manglende opvarmning grundet underdimensioneret varmeanlæg, fugtskader, skimmelsvamp, løse lister og paneler.

Parkeringskælder under vand

Også i fællesarealerne hober fejl og mangler sig op. Parkeringskælderen står flere steder under vand, ligesom kælderopbevaring gør det. Elevatorerne i ejendommene er ofte ude af drift grundet oversvømmelse af skakten. Denne tømmes ofte med slanger, der pumper det beskidte vand i kloakken.

Nedkørslen til selve parkeringskælderen hælder desuden i så stejl en grad, at flere støder undervognen af deres biler på bunden. Denne nedkørsel skal også cyklister forcere, da cykelstativerne er udeblevet og cyklerne derfor parkeres spredt i parkeringskælderen.

Grundet den manglende udsigt omkring nedkørslen, og en altan, der hænger i vejen for større køretøjer såsom brandbiler, er der desuden etableret en brandvej over et stykke, hvor der efter lokalplanen skulle have været legeplads og grønne arealer.

Alt sammen mangler, som redaktionen har fået fremvist af beboere i foreningen.

Der benyttes en slange til at pumpe vand op fra elevatorskakten med hyppige mellemrum. Foto: Christian Ambæk

Bygherre politianmeldt

Til mødet var der afstemningen til trods bred enighed blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen om, at forløbet har været uacceptabelt.

– Bygherren har jo tosset rundt og ladet folk flytte ind uden en ibrugtagningstilladelse. Det er jo også derfor, der ligger en politianmeldelse af bygherren, sagde borgmester Henrik Rasmussen (K) undervejs.

Hvad der til gengæld stak ud for de, der alligevel stemte imod forslaget, var især en formulering omkring en eventuel kondemnering, altså et forbud mod beboelse eller benyttelse af dele eller hele byggeriet.

Her bed Socialdemokratiets Søren Wiborg mærke i, at der i forslaget var lagt op til, at besigtigelsen var med henblik på at vurdere, hvorvidt ejendommen skal kondemneres, og den sidste del ville de i partiet ikke være med til af hensyn til de beboere, der ville ende med at stå uden tag over hovedet.

Til det foreslog SF’s Christian Skou Larsen, at man må kunne finde plads til midlertidige boliger til de pågældende beboere, det i så fald ville gå ud over, ligesom det eksempelvis er lykkedes med de ukrainske flygtninge, der er kommet til kommunen.

Selvom Kenneth Kristensen Berth slog fast, at forslaget drejede sig om at besigtige byggeriet, så man der fra kan tage stilling til, hvorvidt byggeriet skal kondemneres, var det altså ikke nok for De Konservative og Socialdemokratiet til at stemme for en sådan besigtigelse, hvorfor forslaget blev nedstemt.

Redaktionen har fået bekræftet af både kommunen og Københavns Vestegns Politi, at der foreligger en politianmeldelse af den svenske bygherre K-Fastigheter.

TV 2 Kosmopol har i et skriftligt svar fra K-Fastigheter fået at vide, at bygherren ikke vil forklare, hvorfor de lod beboere flytte ind uden en ibrugtagningstilladelse grundet den verserende sag.

Bygherrens chef for IR- og kommunikation, Johan Hammarqvist, medgiver dog over for mediet, at der har været ”en del problemer”.

– Men der mangler fortsat en del, som vi arbejder på at løse. Lejerne er blevet kompenseret for de mangler, der har været. Vi deler ikke alt den kritik, lejerne er kommet med, men afstår fra at kommentere på det af hensyn til stemningen. Projektet var vores første i Danmark og udfordrende for os. Blandt andet fordi vi ikke byggede vores egne typehuse. Vi har lært meget om at bygge i Danmark under processen. Den læring har vi med til kommende projekter.