Flere penge skal afsættes til vedligeholdelse af Strandparken

Vedligehold: Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk imødekommer ønske om flere penge til vedligeholdelse af Strandparken.

Flere penge skal afsættes til vedligeholdelse af Strandparken

I november 2022 blev der holdt informationsmøde om nogle af de idéer, der er til modernisering af Strandparken. Nu ønsker bestyrelsen i Strandparken flere midler til generel vedligehold.

Foto: Christian Ambæk

Vallensbæk: Der skal afsættes ekstra penge til vedligeholdelse af Strandparken, hvis den skal opretholde samme service-niveau som i dag.

Derfor ønsker dens bestyrelse en engangsbevilling på 700.000 kroner fra de fem ejerkommuner, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Greve og Hvidovre.

For Vallensbæks vedkommende kommer bevillingen til at lyde på 22 procent svarende til 154.000, skulle alle kommunerne gå med til idéen.

På deres seneste møde i kommunalbestyrelsen 25. januar godkendte medlemmerne Vallensbæks bidrag, som det var blevet anbefalet af både Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i ugerne forinden.

42 års slid

Efter Strandparkens 42 år i funktion samt nye tiltag og øgede udgifter, har de seneste års regnskaber vist et klart behov for de ekstra, økonomiske bidrag, lyder det i sagsfremstillingen.

Det er penge, der foruden generel vedligeholdelse af infrastruktur og tekniske anlæg konkret skal gå til tangrensning, toiletter og erosionsbeskyttelse.

Der var også i foråret ønske om en ekstraordinær forhøjelse af bidraget med 25 procent i 2023, men denne blev der ikke enighed om at gennemføre i de fem kommuner.

Siden dengang har man i Vallensbæk Kommune dog budgetteret med, at der skulle postes flere penge i vedligeholdelsen, opridsede Jan Høgskilde (K) på kommunalbestyrelsesmødet 25. januar:

– For os ville det ikke være nye penge, der skal findes – de findes inden for det budget, der er nu. At de ikke blev bevilget i første omgang, skyldes, at minimum en af de andre kommuner ikke kunne eller ville de ønskede penge, sagde han.