Debat: Vores parti bør værne om havmiljøet i Køge Bugt

Christian Skou Larsen skriver med partifællen i SF Julie Hoff Sørensen, at deres parti bør stå sammen imod etablering af ni øer uden for Køge Bugt.

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Af Julie Hoff Sørensen (SF), Stevns Kommunalbestyrelse, og Christian Skou Larsen (SF), Vallensbæk Kommunalbestyrelse

I sidste uge skrev Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen (SF) i dette medie, at anlæggelsen af Holmene vil være gavnlig for miljøet – at det er alle de andre kommuner langs Køge Bugt, som ikke har undersøgt sagerne, har afvist dialog, og hvis kritik derfor er forfejlet.

Dette er selvfølgelig helt forkert, men det, der særligt falder os for brystet, er, at Hvidovre til trods for den massive modstand fra syv samlede kommunalbestyrelser, et samlet KKR Sjælland og opbakning fra Region Sjælland insisterer på, at de ved bedre og har eneret på sandheden.

Undertegnede kan på det klareste afvise, at vi skulle være imod Holmene på grund af manglende forståelse for konsekvenserne – positive som negative. Tværtimod er det på tide, at SF én gang for alle står vagt om de grønne principper, som kendetegner partiet, ved at vi siger nej til ni kunstigt anlagte øer i Køge Bugt.

Der er flere ting i Anders Wolf Andresens debatindlæg, som går stik mod, hvad vi ser som bærende SF-principper, men én sætning springer for alvor i øjnene: ”Det undrer mig meget, da de netop peger på vores projekt med Holmene som en udfordring for havmiljøet – men uden at ville høre, hvad projektet reelt indebærer!”.

Andresen har ingenlunde ret i, at alle andre kommuner med tilhørsforhold til Køge Bugt end Hvidovre udtaler sig uden at have sat sig ind i projektet. Det er rigtigt, at Holmene vil give plads til mere erhverv, og det er ligeledes rigtigt, at de kan designes til at huse rekreative områder, som potentielt kan komme både biodiversitet på landjorden og borgere til gavn. Men de vil også skade havmiljøet i alvorlig grad og føre til en markant øgning af tung trafik og støj – vel at mærke på Danmarks i forvejen mest trafikerede motorvejsstrækning. Det bør veje tungt for en SF’er.

For det første skal man ikke være miljøekspert for at regne ud, at når anlæggelsen af ni erhvervsøer kræver, at der dumpes 47 mio. tons jord, så vil det forværre havmiljøet og den i forvejen udfordrede biodiversitet i Køge Bugt. Jord, som ifølge eget udsagn fra Hvidovre, vil bestå af såvel ren som forurenet jord.

Alene mængden bør dog give anledning til bekymring, og forestillingen om, at det ikke skulle påvirke havmiljøet negativt, forekommer i bedste fald naiv eller i værste fald forstilt. At det igen er nødvendigt at argumentere for, hvorfor det er en meget dårlig idé at dumpe gigantiske mængder jord eller andet i Køge Bugt, er svært at forstå, men det er altså tilsyneladende tilfældet, så her kommer et lille udpluk af grunde til, at Holmene bør stoppes ud fra et miljømæssigt perspektiv:

Etableringen vil føre til fjernelse af store arealer ålegræs, som danner fødegrundlag for det eksisterende dyreliv, og som samtidigt optager og fanger CO2. Dertil risikerer havbunden at blive forurenet, hvilket også går ud over økosystemet og dyrelivet. Selv hvis jorden er helt ren, vil den kæmpe mængde i sig selv udgøre en trussel, da det vil skygge for sollyset og kvæle alt liv på bunden.

For det andet vil den øgede trafik, som følger med – både i den langvarige anlægsfase samt permanent – ramme trafikken hårdt og skabe langt mere støj og forurening for de 22.500 husstande, som ligger op ad Køge Bugt Motorvejen, og der vil komme langt mere kø for brugerne af vejen. En rapport fra COWI viser, at anlægsfasen af Holmene vil medføre 450 ekstra lastbiler på vejene hver eneste dag i de knap tyve år, byggeriet forventes at tage.

En transportanalyse fastslår således, at der skal fragtes 1.575.000 læs jord for at etablere Holmene. I tal, der er til at tage og føle på, betyder det, at der vil skulle køre én lastbil ind og ud af området med ca. 1½ minuts mellemrum alle årets hverdage i tidsrummet 8-18. Igen behøver man ikke være ekspert for at kunne gennemskue, at det vil få en anseelig konsekvens i form af begrænset fremkommelighed og øget CO2-udledning.

Når det så ovenikøbet forholder sig sådan, at der slet ikke er et behov for nye erhvervsområder, da der er masser af ledigt og sammenhængende erhvervsareal lige uden for regionsgrænsen, så begynder det at blive svært at forstå, hvorfor man i Hvidovre står så hårdnakket fast på de absurde øer.

Vi bør simpelthen ikke nedprioritere håndgribelige og beviselige konsekvenser for natur og miljø på bekostning af få og yderst tvivlsomme fordele, og det gør vi i høj grad, hvis dette projekt føres ud i livet. Hele projektet er et tydeligt bevis på, at kommunerne uden for København bliver undermineret i jagten på evig vækst og hovedstadsudvidelse. Danmark er andet og mere end København, og her er i øvrigt plads til både infrastruktur og bebyggelse – helt uden at skulle anlægge kunstige øer.

Som SF’er langs Køge Bugt er det urimeligt at skulle lægge øre til en så faktaforladt tekst med dertilhørende påstande om andres uvidenhed, som den Anders Wolf Andresen har udgivet. Frem for at bortforklare konsekvenserne af anlæggelsen af Holmene, ville det klæde ham at anerkende, at de i Hvidovre prioriterer økonomisk vækst og udvikling inden for egne kommunegrænser over at tage ansvar for den skrantende tilstand, Køge Bugts havmiljø er i. At gå til angreb på Køge Kommune for dumpning af en mængde svarende til 0,0003 % af Hvidovres planlagte deponi er under lavmålet.

SF bør som parti stå sammen om, at anlæggelsen af ni kunstige og unødvendige øer i Køge Bugt er en elendig idé. Vi er et parti, som historisk værner om miljøet, og det vil vi gerne fortsat være.