Brug et par timer for naturens skyld

Affaldsindsamling: Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Vallensbæk inviterer sammen med kommunen til indsamling af affald den 26. marts.

Brug et par timer for naturens skyld

Affaldsindsamlingen arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening løber af stablen 26. marts 2023 i Vallensbæk. Foto: DN Vallensbæk-Ishøj

Vallensbæk: Forår er lig med solstrejf, spirende blomster og ikke mindst den årlige affaldsindsamling, skriver Danmarks Naturfredningsforening (DN) i en pressemeddelelse.

Foreninger, virksomheder, kommuner og private landet over inviterer på lokale indsamlinger i den kommende weekend, mens skoler og dagtilbud er afsted i hverdagene forud for weekenden.

I Vallensbæk arrangerer DN affaldsindsamlingen i samarbejde med Vallensbæk Kommune og kommunens Agenda 21-råd. Det sker søndag den 26. marts klokken 10-12 fra tre indsamlingsstationer, hvor alle interesserede får udleveret affaldspose, gribetang og eventuelt handsker.

De tre steder er Strandparken ved Tanghuse (umiddelbart ved parkeringspladsen nær Vallensbæk Havn), Bækkehuset på Vejlegårdsvej 95 samt ved Sundhedshus Nordmarken på Tværbækvej.

Som tak for indsatsen inviterer kommunen på en forfriskning for alle deltagere med en øl eller vand og en grillpølse. Det sker i Bækkehuset fra klokken 12.

Alle kan være med, så tag gerne børn eller børnebørn med.

– Affaldsindsamlingen er en forårsbebuder og en hyggelig tradition, hvor vi i fællesskab gør rent i den lokale natur. Når mange mennesker giver en hånd et par timer, bliver det sammenlagt til en stor indsats, der virkelig batter, siger DN og kommunen i fællesskab.

DN Vallensbæk-Ishøj håber, at mange vil deltage i årets indsamlinger i kommunen. Sidste år var deltagelsen lidt sløj, uden at nogen kan forklare hvorfor, lyder det.

Det lykkedes dog at samle knap 100 kilo affald. På landsplan samlede op imod 200.000 frivillige knap 100.000 kilo affald, blandt andet cirka 350.000 stykker engangsemballage.

Der er igen i år fokus på engangsemballage, som vi bruger mere og mere af og som vi desværre lidt for ofte efterlader i naturen.