Ungarerne stemmer 2. oktober om EU’s flygtningekvoter

Premierminister Viktor Orbán er en indædt modstander af, at EU bestemmer, at kvoteflygtninge skal til Ungarn.