Stor amerikansk avis hylder Thy for vindenergi og vild natur

Hvert år udpeger The New York Times 52 steder verden over, som man skal besøge. I år er Thy på listen.