Seks mennesker mister livet i sammenstød på Haitis grænse

Et sammenstød mellem grænsebetjente og civile opstod, da en person forsøgte at krydse grænsen illegalt.