Plastikfund i landdyr på Antarktis skaber bekymring

Skrøbelige polare økosystemer, der i forvejen er truet af klimaforandringer, kæmper med ny stressfaktor.