Norsk tankskib advarede forgæves krigsskib inden kollision

Hverken vagtcentral eller krigsskib reagerede på advarsler fra tankskib om forestående kollision.