Norsk politi: Vi kan ikke garantere for sikkerheden

Det norske politi vil gøre alt for at gøre hovedstaden tryg efter terrortrussel, men kan ikke love noget.