Løkke ønsker EU-svar på amerikansk told

EU bør levere et "passende velafmålt" svar på USA's told på stål og aluminium fra EU-lande, mener Lars Løkke.